Ventilasjonsystem

Et godt ventilasjonssystem er avgjørende for å få oppnå et bra inneklima og en vellykket telttur.

Hensikten med ventilasjon er å tilføre friskluft inn i teltet og føre kondens ut av teltet. Dette vil bidra til et bedre inneklima, økt komfort og bedre søvnkvalitet på tur.

Kondens er et svært vanlig problem på tur og kondens oppstår blant annet fra personer, fra koking og matlaging i tillegg til fra luften og bakken. Problemet knyttet til kondens øker ved høy luftfuktighet og lave temperaturer. Kondensen legger seg på både innsiden og yttersiden av teltdukene og ved bevegelse fra f.eks. vind eller regn, vil kondensen falle ned. Dette problemet kan reduseres betydelig ved god ventilering og ved gode luftemuligheter.


Open Air ™

Barents har utviklet en helt ny ventilasjonsventil, Open Air™ – som gir en luftflyt som er bedre enn alt vi har erfart fra tidligere. I motsetning til ventilene du finner på de fleste andre telt har disse ventilene to spiler som er festet i buen. Dette gjør at ventilen ikke klapper sammen, men holder seg oppe og sørger for en jevn og god luftstrøm selv om snø, regn eller vind prøver å tynge ventilen ned.

Utformingen av Barents Open Air™ventilene er lik for alle telt, men den innvendige lukkefunksjonen er ulik for Classic, Ultralight og Polar for å gjøre den best mulig tilpasset teltets bruksområde.

De ulike kategoriene av telt har forskjellige ventiler ved bakken som er spesialtilpasset til de spesifikke kategoriene. De ulike typene Barents opererer med er Bakkeventil, Opptrekk på siden og sideventiler.

Bakkeventil

Bakkeventil er en ventil som man som er sitter nede ved bakken i bakenden på teltet og som kan åpnes (med myggnetting) og lukkes. Denne gir en god innlufting i teltet fra bakken og vil gi en maksimal ventilasjon gjennom teltet, og vil minimere kondens. Denne typen ventil finnes på alle Classic modellene.

Opptrekk på siden

Ultralight modellene tilføres luft i nedkant på sidene isteden for bak, og for å spare vekt er disse modellene utstyrt med en enkel mekanisme for innluft nede. Vi mener det er viktig å selv kunne kontrollere bruken av innluft, og det betyr å også kunne velge å holde den nede på dager med vind. Endel av de letteste modellene på markedet har valgt å kutte materiale i nedkant av teltet for å spare vekt og samtidig gi mer naturlig innluft nede, men en ulempe med dette er at man har mindre kontroll.

Sideventiler

Ettersom Finse Polar er utstyrt med stormmatter, blir god innlufting ved bakken ivaretatt gjennom to mindre Open Airinnluftingsventiler i nedkant på hver side. Disse ventilene er det mulig å lukke fra innsiden.

 

Barents har også et smart monteringssystem som optimaliserer avstanden mellom inner- og yttertelt. Dette fører til at det er svært god og kontrollert luftgjennomstrømning mellom inner- og yttertelt, noe som er med på å redusere temperaturforskjellen på begge sidene av ytterteltet. Barents har også en ventil som er plassert ved bakken. Dette gjør at kald og frisk luft trekkes inn gjennom ventilen ved bakken, og den varme oksygenfattige luften stiger og slippes ut gjennom Open Air™ ventilene.