Perfekt form

Perfekt form

God avstand mellom inner- og ytterteltet er avgjørende for at ventilasjonssystemet skal fungere godt. Da må man unngå at det «blir hengende» spesielt bak på teltet. Det er enkelt å justere. Løsne koblingen mellom inner- og ytterteltet helt opp. Juster teltet utvendig på nytt så hjørnet blir en stram bue. Stram innerteltet til litt på nytt, men ikke helt inn. Nå har du fått optimal avstand mellom inner- og ytterteltet også bak på teltet.

Dette er viktig allerede fra starten før man skal sette opp teltet. Alle strammepunktene mellom inner- og ytterteltet alltid er slakket opp før oppsett. Formen på teltet blir helt avgjørende av denne justeringen ETTER at teltet er satt opp.


Hvordan enkelt skifte et skadet stangledd

Man kan være uheldig og ødelegge et segment på tur. Da kan du enkelt bytte det ut med et ekstra segment som følger med teltet.

Slik gjør du:

 1. Trekk ut ende-tuppen på stangen, helt til knuten på strikket er ute. Her kan det hende du må bruke en tang hvis endestykket sitter godt fast.
 2. Løsne knuten på strikken og jobb deg bakover til det segmentet som er ødelagt. Ta strikken forsiktig ut av segmentene slik at stangen holder seg hel der den ligger.
 3. Legg segmentene i rekkefølge fra deg, så er det lettere å huske når de skal tres på strikken igjen.
 4. Bytt ut det ødelagte segmentet med det nye og tre de resterende delene tilbake på strikken i den rekkefølgen du tok dem av.
 5. Bind ende-tuppen tilbake på strikken med en knute. Sett så ende-tuppen tilbake i teltstangen.

 

Vil du ikke gjøre jobben selv? Ta kontakt så fikser vi det for deg!


Bytte strikk i teltstenger

Strikken blir ofte raskere utslitt enn teltstanga. Da kan du enkelt gi den nytt liv med ny strikk!

Slik gjør du det:

 1. Dra ut ende-tuppen på stanga
 2. Løsne knuten på strikken i enden (legg merke til hvordan de er knyttet, du skal snart knyte de på nytt selv)
 3. Dra løs alle stangleddene fra strikken (legg til side begge ende-segmentene)
 4. Lag en enkelt knute, tre på endetuppen og stram til
 5. Tre alle segmentene på den nye strikken, fest segmentene helt i hverandre
 6. Når du har tredd på det siste segmentet måler du opp hvor mye du skal klippe strikken. Strikken skal være 20% kortere enn stanga.
 7. Klipp av, knyt en ny knute – fest den siste endetuppen, og FERDIG!

Vil du ikke gjøre jobben selv? Ta kontakt så fikser vi det for deg!