Christer Wærdahl (Fri og Vill)

“Å bygge mestring og glede hos mennesker med store utfordringer i livene sine er en sann glede, og følelsen av å gi dette veier vesentlig tyngre enn business”.

Fri og Vill AS ble etablert høsten 2019 av Christer Wærdahl, som etter en gammel drøm valgte å si opp jobben for å satse alt på kunnskapsformidling og opplevelser i norsk natur. Gleden av å gi noe positivt tilbake til andre etter et langt og godt liv selv.

Christer er oppvokst i skogen og har siden 6-årsalderen hatt en nær tilknytning til naturen. De første årene til lek og kreativ utfoldelse, og senere lengre turer med sekk, fiskestang og telt. Han har drevet med små- og storviltjakt i over 30 år og liker turer og ekspedisjoner med friske utfordringer. På tur har han alltid med seg Alaskan Malamute, per i dag har han to.

Visjonen til firmaet Fri og Vill er å stimulere befolkningen til økt bruk av naturen under alle årstider, og ta del i både det enkle og det litt tøffere friluftslivet. Fri og Vill arrangerer guidede turer hele året, utenfor stier og populære destinasjoner. De driver med opplæring i generelle villmarksrutiner, som f.eks navigering, ernæring, bekledning, sporløs ferdsel og fangst.

“Hensynet til miljøet er i stort fokus hos oss, både når det gjelder ferdsel og bærekraftig bruk og produksjon av alt turutstyr. Barents Outdoor sitt grønne fokus, kombinert med uslåelig service og lang kunnskap om telt gjør et samarbeid med dem til et enkelt valg.”

Håpet Christer har for Fri og Vill er å synliggjøre for den enkelte deltaker hvilke fysiske og mentale fordeler et aktivt friluftsliv kan gi, og forhåpentligvis skape en ny og bærekraftig interesse for deltakerne.

Fri og Vill arrangerer minst 2 ganger i året turer helt uten kostnad for familier eller enkeltpersoner som har det virkelig trangt.  Siden flere kan ha en økonomisk begrensning for å prøve ut villmarkslivet tilrettelegger de med alt kritisk/kostbart utstyr.

De har også bidratt med sin kompetanse inn mot rus- og psykiatrifeltet i Trondheim, og fra februar 2022 har Fri og Vill i samarbeid med en barne- og ungdomsskole i Trondheim hatt i oppdrag å gi ungdommer med ulike utfordringer et meningsfylt alternativ til ordinær undervisning.

 

Nettsted: Turguide | Fri Og Vill

Instagram: friogvill