En kan fort tenke at det å lagre dokumenter, e-poster, bilder og lignende i skyen er bærekraftig, men slik er det nødvendigvis ikke. I realiteten lagres alt på servere i store energikrevende datasenter. For å redusere klimaavtrykket vårt driver vi både BarentsOutdoor.no og UtIgjen.no av 100% fornybar og norsk vannkraft. Samtidig lagres og håndteres all vår data av Upheads, som betyr at all vår data lagres i klimanøytrale skybaserte servere.

Hva betyr det at vi driver nettsidene våre med fornybar energi?

Nettsiden hostes av energi fra Sircon, som driver sine servere på 100% fornybar norsk vannkraft. I praksis betyr dette at nettsidene våre ikke drives av fossile brennstoffer og dermed ikke bidrar til å øke temperaturen på jorden. Fordi strømmarkedet er internasjonalt, kan det være vanskelig å vite hvor strømmen man kjøper kommer fra. Sircon sikrer at strømmen som benyttes for å drive nettsidene blir kjøpt fra strømmarked med opprinnelsesgarantier. Slik sikrer de at strømmen kommer fra produsenter som lager fornybar energi.

Hva betyr det at den skybaserte tjenesten er klimanøytral?

Alt som ligger i skybaserte tjenester lagres i datasentre som bruker store mengder energi – både til drift og kjøling. Den skybaserte tjenesten vi benytter oss av har en av verdens grønneste datasentre, Green Mountain, som benytter seg av 100% fornybar energi. Datasenteret er lokalisert ved havet på Rennesøy og gjør at de kan bruke det kalde vannet fra fjorden til å kjøle ned IT-utstyret. I tillegg brukes restvarmen fra datasenteret til hummeroppdrett.