ETT TELT = ETT TRE

Trær er vesentlige for det globale økosystemet og for opptak av karbondioksid.
Derfor forplikter vi oss til å plante et tre per telt vi selger, både nytt og brukt.


6 grunner til at trær er så viktige:

Luft

Trær hjelper til med å rense luften. Gjennom bladene og barken absorberes den skadelige forurensningen og frigjør ren oksygen som vi kan puste inn.

Vann

Trær kan være med på å redusere risikoen for naturkatastrofer. De spiller en nøkkelrolle i å fange opp regnvann og redusere risikoen for naturkatastrofer som flom og ras.

Biodiversitet

Et enkelt tre kan være hjemmet til tusenvis av planter og dyr. Trær er dermed vesentlig for å beholde mangfoldet.

Sosial påvirkning

Milliarder av mennesker jobber av og med skog. Skogen skaper dermed en rekke arbeidsplasser. Regnskogfondet skriver samtidig at over 33 millioner mennesker lever i og av Amazonas, hvorav 1,4 millioner er urfolk som har sine hjem i regnskogen.

Helse

Vegetasjon har en positiv effekt på helsen ved at det bidrar til å redusere stress og angst. Visste du at sykehuspasienter som har rom med utsikt mot trær kommer seg raskere enn de uten samme utsikt?

Klima

Trær hjelper kloden vår med å “kjøle seg ned” ved å trekke til seg skadelige klimagasser slik som karbondioksid - og frigjøre oksygen. I en by kan trær redusere temperaturen med opptil 8 grader, og kan gjøre byene til et sunnere og tryggere sted å bo.

Hvor plantes trærne?

Trærne i 2021 ble plantet i regnskogen Amazonas i samarbeid med One Tree Planted

Amazonas er den største og viktigste regnskogen i verden, blant annet fordi den er hjemmet til nesten 30% av verdens planter og dyr. Samtidig produserer regnskogen 20% av jordens oksygen og lagrer nærmere 130 milliarder tonn med karbon. For at verden skal nå bærekraftsmålene må vi ta vare på regnskogen. 

Regnskogen Amazonas